Projekt w ramach DZIAŁANIA 4.2 RPO WL 2014-2020 O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WRZOSÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORETYTOWA 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, DZIAŁANIE 4.2. WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH